VIPER Pistosuihkuputkella sammuttaminen

VIPER Pistosuihkuputkella sammuttaminen

Kun palokohde on vielä suhteellisen ehjä siten, että rakenteessa ei ole suuria aukkoja, on pistosuihkuputkella sammuttaminen varsin tehokas menetelmä sammuttaa palo ulkopuolelta. Ikkunoiden särkyminen lisää aukkokerrointa merkittävästi, jolloin muun muassa jauheen ja pienten vesimäärien sammutustekniikoiden käyttö ei ole enää tehokasta. Tällaisessa tilanteessa OFFEXT SKUNK varsisammutin on oikea valinta työkaluksi.

Ehjässä rakenteessa sammute ei tuuletu, vaan toimii toivotulla tavalla. Pienelläkin vesimäärällä saadaan hyvä sammutusvaikutus, jos sammute suunnataan oikeaan kohtaan tilaa. Kuumat palokaasut ja kuumat, pyrolysoituvat pinnat ovat laipiossa ja seinien yläosassa, joten vesi täytyy saada sinne.

Pistosuihkuputkella sammuttaminen (VIDEO)

Ulkoa sammutettaessa savukaasujen jäähdyttämisen merkitys on huomattavasti pienempi kuin sisältä sammutettaessa. Kummassakin tapauksessa, pyrolyysi on saatava loppumaan, jotta palo sammuisi. Tämä onnistuu vain jäähdyttämällä kuumia pintoja.

OFFEXT VIPER on suunnattava pistosuihkuputki, jonka avulla vettä voidaan ruiskuttaa kaikille huoneen palaville pinnoille. Perinteisellä pistosuihkuputkella tämä ei ole mahdollista. Perinteisellä putkella saadaan palavia kaasuja jäähdytettyä ja pystytään tuottamaan sammuttamista auttavaa inerttiä vesihöyryä, mutta palavien pintojen jäähdyttäminen jää hyvin rajalliseksi.

Oheisella videolla sammutetaan ulkopuolelta palavaa tilaa, jossa aukkokerroin on maltillinen (ovi on auki ja tilassa on muutamia pieniä aukkoja). Suunnattavalla putkella jäähdytetään sekä pyrolysoituvia pintoja että palokaasuja. Sammutuksen teho voidaan havainnoida ulkopuolelta savun muodostuksen loppumisesta (jäähdytys kutistaa kuumien kaasujen tilavuutta) ja paloäänien (ritinä) laantumisesta.

Proudly powered by WordPress | Theme: SpicePress by SpiceThemes