När brandobjektet är relativt intakt, utan stora hål i strukturen, är släckning med OFFEXT VIPER-strålrör en mycket effektiv metod för att släcka branden utifrån. I en intakt struktur blåser inte släckmedlet bort, utan fungerar på önskat sätt. En bra släckeffekt kan uppnås även med små mängder vatten om släckmedlet riktas mot rätt område i rummet. De heta brandgaserna och de heta, pyrolyserande ytorna finns i taket och övre delen av väggarna, så vattnet måste nå dit. VIPER fungerar också betydligt effektivare med pulver än vanliga strålrör, eftersom pulverutbredningen är effektiv när röret riktas.

Om fönstren krossas ökar öppningskoefficienten betydligt, vilket innebär att användning av pulver och små vattenmängder inte längre är effektivt. I en sådan situation är OFFEXT SKUNK-stångsläckaren rätt verktyg. SKUNK fungerar enligt samma princip, vatten sprutas dit det behövs, det vill säga till rummets övre del.

OFFEXT-produkterna är designade och tillverkade i Finland, 100 % finska produkter. Utgångspunkten har varit att göra släckningen enklare, snabbare och mindre riskfylld.