Satsen innehåller en borr och plattorna

Offext låslock är ett verktyg för polis och brandkår som används när det finns ett behov av snabb åtkomst och dörren är låst. Offext låslock möjliggör åtkomst samtidigt som möjligheten att låsa dörren efteråt bibehålls. Ett hål tillräckligt stort för att få igenom en hand borras genom dörren och dörrlåset kan öppnas. Dessutom kan en släckningsanordning som OFFEXT Skunk sättas in genom hålet för effektiv yttre brandbekämpning. Skunk kan monteras även i en mycket trång korridor.

Släcka branden genom hålet på dörren

Efter händelsen täcks hålet med låsplattorna, som inte kan öppnas utifrån. På så sätt kan dörren låsas igen och skydda egendomen inne i lägenheten. Detta skyddar också integriteten på händelseplatsen för utredning.