Hyökkäävä sammuttaminen sammutustaktiikan nelikentässä

Hyökkäävä sammuttaminen sammutustaktiikan nelikentässä

OFFEXT sammutusvarsi on suunniteltu hyökkäävään sammuttamiseen palavan kohteen ulkopuolelta. Sammutustaktiikka jaetaan neljään osa-alueeseen sen mukaan, onko kyse hyökkäävästä vai puolustavasta taktiikasta ja tapahtuuko sammuttaminen palavan kohteen sisältä käsin vai ulkoa.

Kuva mukailtu julkaisusta: Brandweeracademie (2017). The offensive exterior attack: extraordinary? Perspective for a practical application based on four experimental studies. Instituut Fysieke Veiligheid.

Ulkoa sammuttamisen etuina ovat parempi työturvallisuus, pienempi altistuminen syöpää aiheuttaville savukaasuille, pienempi fyysinen kuormitus ja kevyempi kalustohuolto tehtävän jälkeen. Sammuttaminen ulkoa ei vaadi savusukelluskelpoisuutta. Myös ulkoa sammuttamisessa tulee varmistaa, että rakennuksen sortuminen ei aiheuta vaaraa sammuttajille.

Proudly powered by WordPress | Theme: SpicePress by SpiceThemes